• Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
 • Banner6
 • Banner7
 • Banner8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Procedura przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie)

Proces rekrutacyjny dla Instytutu Warszawa i Bielsko-Biała przebiega w ten sam sposób. Przy wypełnieniu podania rekrutacyjnego(online) należy wybrać jedynie odpowiednie miasto. 

Rekrutacja na nadchodzący rok akademicki trwa od 1 lutego do wyczerpania limitu miejsc.

Wszystkich kandydatów przyjmujemy BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

O przyjęciu na studia decyduje WYŁĄCZNIE kolejność zgłoszeń.

Uczelnia NIE WYMAGA zdawania BIOLOGII na maturze.

Składanie dokumentów odbywa się w naszych Instytutach :

w Warszawie :poniedziałek-piątek w godz.9.00-17.00 w Biurze Obsługi Studenta ul. Jagiellońska 88

w Bielsku-Białej : w weekendy w Dziekanacie ul.Startowa 29 ( w tygodniu w sekretariacie SMS Rekord I.piętro)

Przyjęcie w poczet studentów następuje po rejestracji i złożeniu ślubowania akademickiego.

Kandydaci składają dokumenty (podane niżej) w białej kartonowej teczce.

Kandydat po złożeniu kompletu dokumentów oraz po dokonaniu opłaty wpisowej oraz I-szej raty czesnego lub pełnej opłaty za semestr zostaje zakwalifikowany jako student I-go roku EWS.

 Niezbędne dokumenty

Kandydaci w trybie postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia-kliknij (mozliwość ściągnięcia i wydrukowania zaraz po wypełnieniu podania elektronicznego )
 • dowód wpłaty wpisowego i czesnego (opłata za semestr lub wpłata I-szej raty) na rachunek bankowy Uczelni
 • 4 fotografie formatu legitymacyjnego (kolor, wymiary 37 mm x 52 mm)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • kopertę z naklejonym znaczkiem za 6,10 zł i adresem zwrotnym kandydata, na który zostanie odesłana decyzja o przyjęciu na studia

Skierowanie na badania lekarskie : Pobierz skierowanie-ews

Wzór zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do podjęcia studiów na Uczelni o charakterze sportowym(wybierz miasto w którym będziesz studiować). Należy wydrukować i przedłożyć lekarzowi do wypełnienia :

Warszawa-Pobierz zasiadczenie-lekarskie

Bielsko - Pobierz zasiadczenie-lekarskie

Ważne Informacje:

Proces rekrutacji :

 1. Wypełni podanie rekrutacyjne online-kliknij
 2. Złoż ww. kompletu dokumentów oraz  dokonaj opłaty wpisowego oraz I-szej raty czesnego lub pełnej opłaty za semestr  a zostaniesz  zakwalifikowany na studia

Kontakt:

Rekrutacja Warszawa:

tel: (22)39 29 639

e-mail: [javascript protected email address] 

Rekrutacja Bielsko-Biała

tel: 509 691 484

e-mail: [javascript protected email address]

Aktualności

16/05/10 Puchar Kanclerza EWS

Dnia 7 maja 2016 roku przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kanclerza EWS. 

15/12/01 Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

15/11/30 Heros EWS

15/11/26 Nowy Kierunek Studiów Podyplomowych

15/11/16 Absolwenci Specjalizacji Menedżerskiej

15/11/05 Sportowiec Roku EWS

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
 • Sport13
 • Sport14
 • Sport15
 • Sport16
 • Sport17
 • Sport18
 • Sport19
 • Sport20
 • Sport21
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Kontakt

Rekrutacja

Rekrutacja online-złóż podanie Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Kontakt

Uczelnia

Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top