• Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
 • Banner6
 • Banner7
 • Banner8
 • Banner9
 • Banner10
 • Banner11
 • Banner12
 • Banner13
 • Banner14
 • Banner15
 • Banner16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW ORAZ INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW

Indywidualna Organizacja Studiów(IOS) jest przyznawany przez Dyrektora Instytutu dla studentów ubiegających się o indywidualny tryb studiowania. IOS może być realizowana w dwóch formach: Indywidualnego Planu Nauczania (IPN) lub Indywidualnego Programu Studiów(IPS). Opiekę i nadzór nad IPN i IPS sprawuje Dyrektor Instytutu (Dziekan).

Indywidualny Plan Nauczania może być przyznawany studentom czynnie uprawiającym sport oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
Indywidualny Plan Nauczania jest przyznawany na rok akademicki i co roku musi być przedłużany na kolejny rok akademicki.

Student studiujący według IPN ma prawo do modyfikacji planu studiów, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia, polegającej na indywidualnym rozłożeniu w danym roku akademickim (poszczególnych semestrach i latach studiów realizacji przedmiotów określonych w obowiązujących planach studiów), także wyboru grupy studenckiej (na zajęcia grupy której będzie uczęszczał) oraz miejsca studiowania.

Studenci IPN mają prawo do zaliczeń i egzaminów w terminach określonych przez harmonogram sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej lub w terminach indywidualnych uzgadnianych z Dyrektorem Instytutu lub osobami upoważnionymi.
Liczbę zaliczonych przedmiotów w okresie jednego roku studiów, ustala Dyrektor Instytutu(Dziekan) w porozumieniu ze studentem.


Studenci IPN mają prawo do przedłużania czasu realizowanego programu studiów.
Student otrzymuje indywidualny identyfikator IPN wydany przez dziekanat, który powinien okazywać wykładowcom Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.

INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW

Indywidualny Program Studiów może być przyznany:

 • studentom-członkom kadry narodowej;
 • studentom reprezentującym najwyższy poziom sportowy w Polsce i za granicą;
 • studentom-piłkarzom ekstraklasy i I ligi oraz w indywidualnych przypadkach
 • zawodnikom lig niższych;
 • studentom osiągającym wybitne wyniki w nauce;
 • w innych uzasadnionych przypadkach;

IPS jest przyznawany przez Dyrektora Instytutu, który określa okres jego trwania.

Student studiujący według IPS ma prawo do modyfikacji programu nauczania wg indywidualnej ścieżki kształcenia, a także wyboru grupy studenckiej i miejsca studiowania.

Studenci IPS mają prawo do zaliczeń i egzaminów w terminach wyznaczonych przez dziekanat w oparciu o harmonogram sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej lub w terminach indywidualnych uzgadnianych z Dyrektorem Instytutu(Dziekanem), do zaliczeń i egzaminów na Platformie Egzaminacyjnej (testy internetowe, skype, poczta mailowa, inne).

Student ma prawo do realizowania programu w zakresie przedmiotów praktycznych, a także ich zaliczanie w ośrodkach sportowych i edukacyjnych poza Uczelnią, po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu(Dziekana).

Studenci z przyznanym IPS mają obowiązek konsultacji w sprawie toku i przebiegu swoich studiów z Dyrektorem Instytutu(Dziekanem).


Status studenta IOS wiąże się z dodatkową odpłatnością. 

ZŁÓŻ PODANIE DO DYREKTORA INSTYTUTU O INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW.

Aktualności

18/02/08 Konferencja Integracja Sensoryczna „Dziecko- Terapeuta- Rodzic” 3 marca 2018 r.

18/01/06 83 Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski 2017 r. Studenci WS EWS na podium.

17/12/19 Pierwsze miejsce w Rankingu ELA Szkół Wyższych

17/12/05 Piotr Żyła obronił pracę licencjacką.

17/11/28 Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 28/11/2017r. zmarła mgr Wisława Wyleciał, nasza długoletnia wykładowczyni.

17/11/27 Bartłomiej Mróz na podium w Mistrzostwach Świata w Parabadmintonie

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
 • Sport13
 • Sport14
 • Sport15
 • Sport16
 • Sport17
 • Sport18
 • Sport19
 • Sport20
 • Sport21
 • Sport22
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Kontakt Centrum Treningu Motorycznego

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top