Warszawa

Wrocław

Bielsko-Biała

Sopot

Siemianowice

EWS.edu.pl

1903

3179

3800

Rekrutacja

2661

Studia

3374

2642

2641

Specjalizacje

2658

1861

1859

2729

SIEDZIBA UCZELNI W PRZYGOTOWANIU

REKRUTACJA 2013 - REZERWACJA MIEJSCA 

Regulamin rekrutacji w Sopocie

ELEKTRONICZNY SYSTEM REZERWACJI MIEJSC

W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJA W SPORCIE W SOPOCIEPRZYJĘCIA BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH !!!!!!!!!
NAJNIŻSZE CZESNE NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE - STUDIA NIESTACJONARNE !!!!!!!
STUDIA - SESJE ZJAZDOWE CO 2 TYGODNIE (SOBOTA-NIEDZIELA)


Uczelnia proponuje dla wszystkich kandydatów chcących studiować w EWS-ie dokonanie wcześniejszej rezerwacji miejsca – dające gwarancję przyjęcia na studia. Każdy kandydat który spełni wszystkie wymogi Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej WSEWS może być pewien iż miejsce które zarezerwuje będzie mu przyznane. 

ELEKTRONICZNY SYSTEM REZERWACJI MIEJSC
w WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJA W SPORCIE

Elektroniczny System Rezerwacji Miejsc zostaje uruchomiony w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie od 15 maja 2013 r. i dotyczy rekrutacji na nadchodzący rok akademicki na studia niestacjonarne /zaoczne/. Wprowadzenie Systemu wychodzi na przeciw oczekiwaniom kandydatów o prawie do wakacji i wypoczynku po zakończeniu etapu nauki na poziomie liceum. Dla niektórych poszukiwanie uczelni podczas miesięcy wakacyjnych jest kłopotliwe a szczególnie gdy pula miejsc w uczelniach z każdym dniem jest co raz mniejsza. 

Propozycja Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie jest skierowana do kandydatów którzy chcą działać zapobiegliwie i mieć wcześniejszą gwarancę iż znajdą się na liście studentów przyjętych w ramach puli miejsc na I rok studiów i spokojnie wyjechać na zasłużone wakacje czy urlop. 

Kandydat który zamierza rozpocząć studia w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie może od 15 maja br. rozpocząć procedurę rezerwacji miejsca – tym samym skorzystać z Elektronicznego Systemu Rezerwacji Miejsc.


ELEKTRONICZNY SYSTEM REZERWACJI MIEJSC DLA KANDYDATÓW DO WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE   JEST SZANSĄ DLA PRZEZORNYCH I ZAPOBIEGLIWYCH.


1. Elektroniczny System Rezerwacji Miejsc dla kandydatów do WSEWS jest autorskim projektem pracowników naszej uczelni. 

2. System rezerwacji zostaje wprowadzony decyzją Rektora WSEWS od dnia 15 maja do dnia 15 lipca. Kandydatom którzy dokonają rezerwacji przed dniem 15 lipca - Uczelnia daje gwarancję zachowania miejsca do dnia 31 sierpnia na uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej. Kandydat, który dokona rezerwacji w czasie trwania okresu rezerwacji a nie dostarczy kompletnej dokumentacji jest traktowany jakby tej rezerwacji nie dokonał.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem Elektronicznego Systemu Rezerwacji Miejsc oraz całego procesu rekrutacji Rektor powierza Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej – Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni. 

4. Kandydat który jest uczniem klasy maturalnej lub ten który już posiada świadectwo dojrzałości może dokonać rezerwacji miejsca na I-szy rok studiów w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie na nadchodzący rok akademicki. 
 


5. Aby dokonać rezerwacji miejsca należy złożyć podanie o przyjęcie.


6. Złożenie podania o przyjęcie na studia można dokonać w następujacy sposób : 

przesłać podanie, ankietę i kartę kandydata drogą elektroniczną 


7. Od dnia 16 lipca kandydaci, którzy uczestniczą w Systemie przechodzą w tryb właściwej rekrutacji i na spełnienie wszelkich wymogów rekrutacyjnych mają czas do 30 sierpnia.

8. Uczelnia przesyła potwierdzenie dokonania rezerwacji na wskazany adres mailowy kandydata. 


Warunki studiowania w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Sopocie :

- zaoczna(niestacjonarna) forma studiowania - zjazdy co dwa tygodnie soboty-niedziele

- atrakcyjne czesne - specjalna oferta dla kandydatów zameldowanych w Sopocie 

- przyjęcia bez egzaminów wstępnych 

- stypendium od pierwszego dnia nauki

- indywidualny tok studiów dla uprawiających sport - od pierwszego dnia nauki

U nas sport pogodzisz z nauką , a naukę pogodzisz z pracą !!!

licencjackie
Platforma EWS

2566

3006

3211

3925

Uczelnia
Czasopisma EWS

3616

3617

3615

Galerie

2557