Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie : III Międzynarodowa konferencja naukowa Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna 23 Kwietnia 2020 r.
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
1 2 3 4 5 6
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

III Międzynarodowa konferencja naukowa Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna 23 Kwietnia 2020 r.

Data publikacji: 20/02/24

Organizatorzy

 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, http://www.awf.gda.pl/
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, https://www.uniwersytetradom.pl/
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, http://www.wsosp.pl/index.php/pl/
 • Akademia Pomorska w Słupsku, https://www.apsl.edu.pl/
 • Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Гродненский государственный университет имени Янки Kyпaлы) w Grodnie https://www.grsu.by/
 • Humański państwowy uniwersytet pedagogiczny im. Pawła Tyczyny (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) w Humaniu, https://udpu.edu.ua/
 • IT STEP University we Lwowie, https://high.itstep.org/
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівськийдержавнийуніверситетбезпекижиттєдіяльності) we Lwowie, https://www.ldubgd.edu.ua/
 • Połocki Państwowy Uniwersytet (ПолоцкийГосударственныйУниверситет) w Połocku, https://www.psu.by/

Komitet honorowy

 1. prof. WSEWS dr Jacek Dembiński
 2. prof. dr hab. Waldemar Moska
 3. prof. dr hab. Zbigniew Łukasik
 4. gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Osadowski
 6. prof. dr hab. Irina Kiturka
 7. prof. dr hab. Aleksander Bezludnyy
 8. prof. dr hab. Viktor Voloshyn
 9. prof. dr hab. Myroslav Kowal
 10. prof. dr hab. Dmitriy Lazovskiy

Komitet naukowy

 • Telak Jerzy dr hab., przewodniczący
 • Chubina Tatiana prof. dr hab.
 • Dutkowska Natalia dr
 • Dybińska Ewa dr hab.
 • Feltynowski Mariusz dr
 • Gartowski Tomasz dr
 • Gierszewski Janusz, prof. dr hab.
 • Gromek Paweł prof. dr hab.
 • Gudzbeler Grzegorz dr hab. prof.
 • Hać Ryszard dr prof. wizyt.
 • Hołyst Brunon, prof. dr hab.
 • Jakubczak Ryszard prof. dr hab.
 • Jakubczak Weronika prof. dr hab.
 • Jałoszyński Kuba prof. dr hab.
 • Janas Beata dr prof. PAN
 • Janik Krzysztof dr
 • Kalisz Zdzisława dr
 • Kisilowski Marek dr inż. doc.
 • Koszczyc Tadeusz prof. dr hab.
 • Krzyszkowski Andrzej prof. dr hab. inż.
 • Makar Piotr dr
 • Mikołajczyk Zbigniew prof. dr hab.
 • Miller Piotr prof. dr hab. inż.
 • Misiuk Andrzej prof. dr hab.
 • Menshykowa Olha dr
 • Nazaruk Bazyli prof. dr hab.
 • Ostrowski Andrzej prof. dr hab.
 • Pater Dariusz ks. prof. dr hab.
 • Peleshko Dmytro prof. dr hab.
 • Pęczak-Graczyk Alicja dr
 • Popowycz Vasyl dr hab.
 • Przybylski Stanisław dr hab. prof.
 • Rak Taras prof. dr hab.
 • Rurak Adam dr inż.
 • Sikora Mariusz dr
 • Skalski Dariusz dr hab., wiceprzewodniczący
 • Skomra Witold dr
 • Stajniak Maciej prof. dr hab.
 • Stanula Arkadiusz prof. dr hab.
 • Stawicki Roman dr
 • Szweda Edmund prof. dr hab.
 • Telak Oksana dr, wiceprzewodniczący
 • Tukendorf Czesława prof. dr
 • Wiesner Wojciech prof. dr hab.
 • Wilk Sławomir prof. dr
 • Zabolotna Oksana prof. dr hab.
 • Zalewski Tomasz dr
 • Zieliński Ewa dr, wiceprzewodniczący
 • Ziemczonok Józef dr
 • Zych Jan prof. dr hab.

Komitet organizacyjny

 • prof. WSEWS dr Sławomir Wilk, przewodniczący
 • dr Okasana Telak, wiceprzewodniczący
 • mgr Agnieszka Modzelewska, wiceprzewodniczący
 • mgr Wojciech Modzelewski, sekretarz
 • mgr Grzegorz Cisek
 • mgr Katarzyna Gad
 • mgr Bernard Motylewski

Konferencja Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna                 o charakterze interdyscyplinarnym umożliwia spotkanie i wymianę poglądów specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki zajmujących się w szczególności problematyką:

 • bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym,
 • praktycznych aspektów bezpieczeństwa, zarządzania, zdrowia i ratownictwa,
 • zarządzaniem kryzysowym i podmiotami ratownictwa,
 • pomocą niesioną osobom po zdarzeniach niekorzystnych,
 • ratownictwem.

Zakłada się, że głównym interdyscyplinarnie analizowanym problemem będzie poszukiwanie rozwiązań doskonalących procesy związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym, przebiegiem akcji niesienia pomocy w różnych zagrożeniach i zdarzeniach niekorzystnych o różnej skali i zasięgu, z metodami zapobiegania i wykrywania zagrożeń oraz przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów zarządzania 
i ratownictwa, a także likwidacji skutków wypadków.

Celem konferencji będzie zreferowanie efektów pracy naukowej, wymiana informacji i poglądów, analiza interdyscyplinarnych problemów z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących procesy związane 
z bezpieczeństwem, zarządzaniem (kryzysami, sprawnością fizyczną i sportem) i przebiegiem akcji niesienia pomocy przy zagrożeniach i zdarzeniach niekorzystnych o różnej skali i zasięgu, z metodami zapobiegania 
i wykrywania zagrożeń oraz przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów zarządzania i ratownictwa, a także likwidacji skutków zdarzeń niekorzystnych.

Organizatorzy zapraszają specjalistów związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem, zdrowiem i ratownictwem oraz nowoczesnymi technologiami i technikami ratowania osób pozostającym w stanie bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia na lądzie i wodzie oraz w powietrzu.

Program

-        Przywitanie gości i uczestników (1000)
-        Wystąpienie otwierające Rektora WSEWS
-        Referaty (1015, 1030, 1045, 1100, 1115)
-        Dyskusja
-        Przerwa kawowa (1130)
-        Referaty (1200, 1215, 1230, 1245, 1300)                                        
-        Dyskusja
-        Przerwa na lunch (1315)
-        Warsztaty panelowe (4 sale, 1415-1730)
-        Podsumowanie konferencji (1745)
-        Kolacja (1900)

Lp.

Część

Przewodniczący, Moderatorzy

1   

Sesja plenarna

J. Telak

S. Wilk

2   

Panel Bezpieczeństwo

J. Gierszewski

J. Telak

3   

Panel Zarządzanie

R. Stawicki

Jarosław Płusa

4   

Panel Medycyna

Z. Kalisz

Cz. Tukendorf

5   

Panel Kultura fizyczna

D. Skalski

S. Przybylski

6   

Sesja plakatowa (studencka)

E. Zieliński

Artur Kuciapski

Partnerzy

 • Schiller POLAND Sp. z o.o., https://www.schiller.ch/pl/pl
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex”, http://www.ratex.com.pl/
 • Kevisport, https://kevisport.pl/
 • Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo”
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Skierniewice, http://www.woprskierniewice.pl/
 • Rada Naukowa Słupskiego WOPR, http://www.wopr.slupsk.pl/pl
 • Warszawskie Centrum Edukacyjne „Matel Service”, http://www.wce.pl/


Opłaty:

Opłaty dokonujemy wyłącznie przelewem na wskazany poniżej numer rachunku Uczelni

 • Uczestnik 200,- PLN
 • Doktorant 150,- PLN
 • Student 100,- PLN
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
ul. Jagiellońska 88 , 00-992 Warszawa
Numer rachunku bankowego: 85 1240 6029 1111 0000 4791 1356
Zapisy:

Terminy następnych konferencji: 15.04.2021, 7.04.2022

Rozdział do monografii zgodny z wymogami wydawcy (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku) należy przesyłać na adresy:

 • jerzytelak@poczta.onet.pl
 • dskalski60@gmail.com

Terminy przesłania rozdziału (ok. 40000 znak., 1 ark. wyd.) do monografii 15.01.2020, 23.04.202

Wymagi edytorskie do pobrania Pobierz wymogi-edytorskie.pdf

Aktualności

21/07/23 Nasza "Piątka" na Igrzyska w Tokyo

Trzymamy kciuki i życzymy samych sukcesów.

21/07/01 SPRAWOZDANIE z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania”

21/05/12 Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych.

21/03/22 Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe

21/03/02 Nowy numer czasopisma "Edukacja Wychowanie Sport"

21/02/12 Konferencja „Zimowa szkoła sportów wodnych, ratownictwa, rekreacji i rehabilitacji w wodzie” w Radomiu, 10 lutego 2021 roku

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Treningu Motorycznego Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top