Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie : SPRAWOZDANIE z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania”
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
1 2 3 4 5 6
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

SPRAWOZDANIE z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania”

Data publikacji: 21/07/01

SPRAWOZDANIE 

z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania” 

V Konferencja naukowa pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania” została zorganizowana w Warszawie, 26 czerwca 2021 r. pod patronatem Rektora Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie Pana prof. dr. Jacka Dembińskiego. Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, zapewniła kadrze naukowo-dydaktycznej, doktorantom i studentom WSEWS i innych uczelni wymianę poglądów i prezentację dorobku 
na temat kultury fizycznej, w tym z zakresu menedżera sportu, psychologi sportu, motoryki, dietetyki w sporcie, charakterystyki pracy nauczyciela wychowania fizycznego, pedagogiki 
i bezpieczeństwa.  

Komitet naukowy konferencji stanowili: prof. nadzw. dr hab. Marcin Krawczyński, dr Anna Mikler Chwastek, dr hab. Henryk Norkowski, prof. EWS, ks. dr hab. Pater Dariusz prof. wizyt. EWS, dr hab. Stanisław Przybylski prof. EWS, dr hab. Roman Stawicki prof. UJK (wiceprzewodniczący), 
dr hab. Jerzy Telak prof. EWS (przewodniczący), dr Oksana Telak (wiceprzewodniczący), 
dr Czesława Tukendorf prof. EWS,dr Sławomir Wilk prof. EWS. W Komitecie organizacyjnym pracowali: mgr Ewa Kaczorek Witerstejn, mgr Agnieszka Modzelewska (wiceprzewodniczący), 
mgr Wojciech Modzelewski (sekretarz), mgr Jarosław Płusa (wiceprzewodniczący), Marek Rybiński prof. EWS (przewodniczący). 

Uczestnicy konferencji, studenci pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranci i kandydaci  
na doktorantów, wspierani przez kadrę naukowo-dydaktyczną swoich uczelni, poszukiwali rozwiązań doskonalących procesy związane z kulturą fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki, dietetyki, psychologii sportowców. Celem konferencji było zreferowanie lub zaprezentowanie wyników pracy naukowej i jej efektów w formie wniosków 
oraz wymiana informacji i poglądów, a także analiza metod, technik i narzędzi badawczych 
oraz określanie interdyscyplinarnych problemów z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących stany i procesy związane z kulturą fizyczną. Wygłoszono 21 referatów w języku polskim i angielskim 
oraz zaprezentowano 21 projektów menedżerskich. 

W programie konferencji znalazły się: (10:00), sesja plenarna (10:05 – 11:00, moderator 
prof. dr hab. J. Telak), dwie sesje panelowe (11:00 – 14:00), w tym panel pt. „Projekty menedżerskie, na którym moderatorami byli prof. M. Rybiński i prof. Maciej Słowak, panel 
pt. „Badania naukowe”, na którym moderatorami byli mgr A. Modzelewska i mgr Jarosław Płusa. W zawiązku z konferencją zaplanowano opublikowanie przesłanych artykułów w czasopismach 
WS EWS: „Edukacja Wychowanie Sport”, „Menedżer sportu”, „Menedżer sportu – prezentacje”. 

Partnerami konferencji byli: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex”, (http://www.ratex.com.pl/), Kevisport (https://kevisport.pl/), Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych (podwodnik.org.pl/1_12_obronne.html), Towarzystwo Naukowe Bezpieczeństwo i Ratownictwo, Związek Sportowy Polska Federacja Karate-do Tsunami, (https://karatedotsunami.pl/zwiazek-sportowy/). 

Program konferencji został przedstawiony w tabeli. 

Tabela. Program V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania” 

Sesja plenarna 

Lp. 

Referent 

Tytuł referatu 

Rektor 

Otwarcie 

J. Telak 

Konferencje naukowe dedykowane studentom 1 i 2 stopnia studiów  
w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie 

A. Mikler Chwastek 

Rola nauczyciela wychowania fizycznego (trenera) w procesie nauczania  
i wychowania dzieci i młodzieży w dobie pandemii 

M. Krawczyński 

Psychologiczne wsparcie zawodników w czasie pandemii. Motywacja  
i powrót do wysokiej gotowości startowej przed Igrzyskami Olimpijskimi 

Zbigniew Skopiński 

Sprawność fizyczna płetwonurków stowarzyszenia Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych 

M. Rybiński 

Projekty menedżerskie jako forma dydaktyczna w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie 

Panel 1. Projekty menedżerskie 

Lp. 

Referent 

Tytuł referatu 

J. Płusa 

Wniosek o dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w branży sportowo-rekreacyjnej Profizdrowie.pl 

Magdalena Karpińska 

Charakterystyka kompleksu sportowego Centrum Sportu i Rekreacji „Stadion Średzki” w Środzie Wielkopolskiej 

Paulina Paszek 

Oferta sponsorska Paulina Paszek 2021 

Natalia Kawka 

Legia Warszawa sekcja siatkówki 2020/2021 – oferta współpracy 

Maciej Pupik 

Charakterystyka Fitness Klubu „Pure Fitness” 

Wiktoria Walaszek 

Charakterystyka kompleksu sportowego Wyszkowski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji 

Anna Polak 

Studio akrobatyki powietrznej 

Kamil Kucharczyk 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez firmy MAKAN  
w latach 2007-2020 

Magdalena Zawadzka 

Charakterystyka kompleksu sportowo-rekreacyjnego EAT & TRAIN  
w Pułtusku 

Adrian Misiarz 

Biznesplan szkółki pływackiej 

Paulina Bachowska 

Charakterystyka centrum rekreacyjno-sportowego „Fabryka Dobrej Formy” 

Katarzyna Kłos 

Klub Fitness „FITKŁOS” 

Weronika Zadumińska 

Wpływ motywacji na sukces sportowy zawodnika 

Bartłomiej Wójcik 

Oferta sponsoringowa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bankówka Zielonka” 

Dominika Karolak 

Charakterystyka kompleksu sportowego „5 Sports Center” 

Anna Łepkowska 

Projekt oferty współpracy i sponsoringu imprezy sportowej z okazji  
100-lecia Polskiego Związku Tenisowego Kozerki, sierpień 2021 

Tomasz Pałczak 

Charakterystyka kompleksu sportowego Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Piasecznie 

Małgorzata Mikulska 

Piknik rodzinno-sportowy, organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej  
z okazji Dnia Marynarza 

Karolina Siedlecka 

ACE SPORT Management 

Bartosz Borawski 

Powołanie, stworzenie i nadanie formy prawnej koleżeńskiej inicjatywy jaką jest drużyna siatkarska 

Mariola Lipska 

Zawody w gimnastyce artystycznej 

Podsumowanie panelu 

Panel 2. Badania naukowe 

A. Modzelewska 

Badania naukowe studentów w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie 

dr Maria Onyszczuk 

Teaching specialized foreign languages: the sports college case study 

Marcin Kulicki 

Główne determinanty bezpieczeństwa na polskich obszarach wodnych 

Kamil Adamczyk 

Bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni Ośrodka Inflancka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa 

Katarzyna Kłos 

Wpływ regularnie podejmowanej aktywności ruchowej na zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet w wieku 30-39 lat 

Krzysztof Czechowski 

Wpływ aktywności Nordic Walking na organizm człowieka 

Miłosz Modzelewski 

Charakterystyka rozwoju zawodników piłki nożnej rocznika 2013  
w aspekcie technicznym oraz motorycznym na podstawie piłkarskich testów sprawnościowych 

Paweł Czajka 

Znaczenie sprawności fizycznej w służbie w Wojsku Polskim w opinii żołnierzy 

Piotr Sprengel 

Autorski zarys historii sportu w Turcji 

Damian Sanetra 

Szkolenie piłkarskie dzieci w Hiszpanii i w Polsce – próba porównania 

Andrzej Urbański 

Wywiad z pięściarzem Krzysztofem Cieślakiem 

Grzegorz Przybysz 

Formy i metody badania sprawności fizycznej żołnierzy w okresie pandemii wywołanej przez COVID-19 

Eliza Piórewicz 

Zastosowanie preparatów węglowodanowych w sporcie jako uzupełnienie diety i ich wpływ na wyniki sportowe 

Andżelika Mazur 

Mobilność i stabilność w treningu siłowym kobiet 

Podsumowanie panelu 

Źródło: Zestawiono na podstawie wygłoszonych referatów i przedstawionych projektów 

Aktualności

22/01/10 XXXIV Konferencja naukowa „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie”

21/11/18 Nowy numer czasopisma "Edukacja Wychowanie Sport"

21/07/23 Nasza "Piątka" na Igrzyska w Tokyo

21/07/01 SPRAWOZDANIE z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania”

21/05/12 Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych.

21/03/22 Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Treningu Motorycznego Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top