• Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
 • Banner6
 • Banner7
 • Banner8
 • Banner9
 • Banner10
 • Banner11
 • Banner12
 • Banner13
 • Banner14
 • Banner15
 • Banner16
 • Banner17
 • Banner18
 • Banner19
 • Banner20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Uprawnienia jakie mogą uzyskać studenci WSEWS w trakcie studiów licencjackich :

Wszyscy absolwenci Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie uzyskują:

 • Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych wraz z tytułem zawodowym Licencjat
 • uprawnienia do wykonywania drugiego zawodu w ramach przedmiotu : Gimnastyka korekcyjna.

Możliwość uzyskania poniższych uprawnień dla wszystkich studentów EWS jest ogólnodostępna.

Opłata za uzyskanie jednego/każdego uprawnienia instruktorskiego wynosi 50 złotych.

Szczegółowe warunki i kryteria uzyskiwania poszczególnych uprawnień , określają odrębne przepisy oraz kryteria zaliczenia poszczególnych przedmiotów.

I rok studiów

W ramach obozu letniego studenci mają możliwość uzyskania następujących uprawnień instruktorskich w ramach specjalizacji obozowych do wyboru:

 • Instruktor fitness **
 • Instruktor Nordic Walking**,
 • Instruktor turystyki kajakowej**,
 • Instruktor turystyki rowerowej**,
 • Animator czasu wolnego – All-Round Animator**
 • Instruktor gier i zabaw plenerowych**
Uzyskanie uprawnień instruktorskich jest uwarunkowane uzyskaniem oceny bardzo dobrej lub dobrej plus od wykładowcy prowadzącego zajęcia praktyczne.
Uzyskanie oceny bardzo dobry na Platformie egzaminacyjnej nie daje możliwości uzyskania uprawnień instruktorskich.

II rok studiów

W ramach zajęć na obozie wędrownym można uzyskać następujące uprawnienia:

 • Instruktor turystyki kwalifikowanej (przedmiot : Obóz wędrówny)** - wyłącznie czynny udział w obozie.

III rok studiów

W programie studiów III roku studenci uczestniczą w obowiązkowym module menedżerskim

 • Moduł menedżerski - możliowść uzyskania Dyplomu Menedżera obiektu sportowego**** - koszt realizacji modułu w ramach opłaty czesnego
W ramach dodatkowej - fakultatywnej specjalności mogą realizować Moduł Instruktora treningu personalnego - możliwość uzyskania legitymacji instruktora treningu personalnego.** Moduł dodatkowo płatny 150 zł za semestr. Realizacja w V i w VI semestrze. 

Po ukończeniu kształcenia studenci otrzymują Dyplom lub legitymację instruktorską oraz certyfikat w języku angielskim.

W ramach bloku przedmiotów – gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej :

 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej**

W ramach obozu zimowego można uzyskać uprawnienia instruktorskie:

 • Instruktor nauki jazdy na nartach **, lub
 • Instruktor nauki jazdy na snowboardzie  **
W ramach programu studiów na I,II lub III roku studiów, można uzyskać uprawnienia instruktorskie z nastepujących dyscyplin/aktywności ruchowych po uzyskaniu oceny finalnej bardzo dobry u wykładowcy  prowadzącego przedmiot :  

- Teoria i Metodyka piłki nożnej – Instruktor sportu w piłce nożnej

- Teoria i Metodyka siatkówki – Instruktor sportu w siatkówce

- Teoria i Metodyka piłki ręcznej – Instruktor sportu w piłce ręcznej

- Teoria i Metodyka koszykówki – Instruktor sportu w koszykówce

- Teoria i Metodyka lekkoatletyki – Instruktor sportu w lekkoatletyce

- Teoria i Metodyka pływania – Instruktor nauki pływania

- Teoria i Metodyka gimnastyki – Instruktor sportu w gimnastyce

- Gry i zabawy – Instruktor gier i zabaw

- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – Instruktor Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

- Tenis stołowy – Instruktor sportu w tenisie stołowym

- Sporty walki (wszystkie dyscypliny realizowane w programie studiów) – Instruktor sportu ……… nazwa dyscypliny np. karate, judo, jiu-jitsu, sumo, muay thai, kick-boxing, boks …. inne

Uzyskanie oceny bardzo dobry na Platformie egzaminacyjnej nie daje możliwości uzyskania uprawnień instruktorskich.

------------------------------------------------------------

** - Legitymacja instruktorska i certyfikat

**** - Dyplom i certyfikat

Równolegle z programem studiów studenci nasi mogą uzyskiwać komercyjnie dodatkowe uprawnienia : instruktorskie, trenerskie i menedżerskie w ramach szkolenia w uczelnianym Centrum Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej.

Szczegółowe Informacje:

Szczegółowe Informacje na temat Uprawnień jakie oferujemy Naszym Studentom znajdziesz tutaj(kliknij)

Aktualności

19/04/29 Turniej jakiego nie było- All Star Weekend

19/03/19 Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci pierwszego Rektora naszej Uczelni prof. dr hab. Ryszarda Panfila

19/02/14 Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego

18/12/01 Trening z Mistrzem Emilia Ankiewicz

18/12/01 Trening z Mistrzem Palina Rusetskaya solistka Teatru Wielkiego

18/11/19 Piotr Sprengel- III miejsce w Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
 • Sport13
 • Sport14
 • Sport15
 • Sport16
 • Sport17
 • Sport18
 • Sport19
 • Sport20
 • Sport21
 • Sport22
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Diagnostyki Sportowej Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI Master of Physical Education / Strength & Conditioning Coach

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top