Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie : Uprawnienia
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
1 2 3 4 5 6
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Uprawnienia jakie mogą uzyskać studenci WSEWS w trakcie studiów licencjackich :

Wszyscy absolwenci Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie uzyskują:

 • Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych wraz z tytułem zawodowym Licencjat
 • uprawnienia do wykonywania drugiego zawodu w ramach przedmiotu : Gimnastyka korekcyjna.

Możliwość uzyskania poniższych uprawnień dla wszystkich studentów EWS jest ogólnodostępna.

Szczegółowe warunki i kryteria uzyskiwania poszczególnych uprawnień , określają odrębne przepisy oraz kryteria zaliczenia poszczególnych przedmiotów.

I rok studiów

W ramach obozu letniego studenci mają możliwość uzyskania następujących uprawnień instruktorskich w ramach specjalizacji obozowych do wyboru:

 • Instruktor fitness **
 • Instruktor Nordic Walking**,
 • Instruktor turystyki kajakowej**,
 • Instruktor turystyki rowerowej**,
 • Animator czasu wolnego – All-Round Animator**
 • Instruktor gier i zabaw plenerowych**
Uzyskanie uprawnień instruktorskich jest uwarunkowane uzyskaniem oceny "bardzo dobry" od wykładowcy prowadzącego zajęcia praktyczne.
Uzyskanie oceny "bardzo dobry" na Platformie egzaminacyjnej nie daje możliwości uzyskania uprawnień instruktorskich.


II rok studiów

W ramach zajęć na obozie wędrownym można uzyskać następujące uprawnienia:

 • Instruktor turystyki kwalifikowanej (przedmiot : Obóz wędrówny)** - wyłącznie czynny udział w obozie.

III rok studiów

W programie studiów III roku studenci uczestniczą w obowiązkowym module menedżerskim

 • Moduł menedżerski - możliowść uzyskania Dyplomu Menedżera obiektu sportowego**** - koszt realizacji modułu w ramach opłaty czesnego. Po ukończeniu kształcenia studenci otrzymują Dyplom lub legitymację instruktorską oraz certyfikat w języku angielskim.
 • Moduł fakultatywny: trening personalny - dodatkowo płatny - 150 zł / semestr. Studenci realizują moduł na V i VI semestrze. Po ukończeniu kształcenia studenci otrzymują certyfikat ukończenia modułu. 

W ramach bloku przedmiotów – gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej :

 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej**

W ramach obozu zimowego można uzyskać uprawnienia instruktorskie:

 • Instruktor nauki jazdy na nartach **, lub
 • Instruktor nauki jazdy na snowboardzie  **
W ramach programu studiów na I,II lub III roku studiów, można uzyskać uprawnienia instruktorskie z nastepujących dyscyplin/aktywności ruchowych po uzyskaniu oceny finalnej bardzo dobry u wykładowcy  prowadzącego przedmiot :  
 • Teoria i Metodyka piłki nożnej – Instruktor sportu w piłce nożnej
 • Teoria i Metodyka siatkówki – Instruktor sportu w siatkówce
 • Teoria i Metodyka piłki ręcznej – Instruktor sportu w piłce ręcznej
 • Teoria i Metodyka koszykówki – Instruktor sportu w koszykówce
 • Teoria i Metodyka lekkoatletyki – Instruktor sportu w lekkoatletyce
 • Teoria i Metodyka pływania – Instruktor nauki pływania
 • Teoria i Metodyka gimnastyki – Instruktor sportu w gimnastyce
 • Gry i zabawy – Instruktor gier i zabaw
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – Instruktor Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej
 • Tenis stołowy – Instruktor sportu w tenisie stołowym
 • Sporty walki (wszystkie dyscypliny realizowane w programie studiów) – Instruktor sportu ……… nazwa dyscypliny np. karate, judo, jiu-jitsu, sumo, muay thai, kick-boxing, boks …. inne

Uzyskanie oceny bardzo dobry na Platformie egzaminacyjnej nie daje możliwości uzyskania uprawnień instruktorskich.

------------------------------------------------------------

** - Legitymacja instruktorska i certyfikat

**** - Dyplom i certyfikat

Równolegle z programem studiów studenci nasi mogą uzyskiwać komercyjnie dodatkowe uprawnienia : instruktorskie, trenerskie i menedżerskie w ramach szkolenia w uczelnianym Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

Szczegółowe Informacje:

Szczegółowe Informacje na temat Uprawnień jakie oferujemy Naszym Studentom znajdziesz tutaj(kliknij)

Aktualności

22/01/10 XXXIV Konferencja naukowa „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie”

21/11/18 Nowy numer czasopisma "Edukacja Wychowanie Sport"

21/07/23 Nasza "Piątka" na Igrzyska w Tokyo

21/07/01 SPRAWOZDANIE z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania”

21/05/12 Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych.

21/03/22 Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Treningu Motorycznego Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top