Studia magisterskie wychowanie fizyczne
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
1 2 3 4 5 6
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE 

 • Czas trwania nauki - 4 semestry (2 lata)
 • System kształcenia - stacjonarny i niestacjonarny
 • Studia stacjonarne - zajęcia od poniedziałku do piątku
 • Studia niestacjonarne są prowadzone w oparciu o weekendowe sesje zjazdowe sobota-niedziela z częstotliwością co 2-3 tygodnie
 • Studia niestacjonarne - Uczelnia nie prowadzi wielodniowych sesji zjazdowych. 
 • Tabela opłat za czesne I rok studiów - rok akademicki 2021/2022 studia stacjonarne i niestacjonarne : Pobierz mgr-i-rok.pdf
OPŁATY DLA STUDENTÓW I-go roku - rok akademicki 2021/2022
Tryb Studiów Wpisowe + Benefit EWS Czesne za semestr
  jednorazowo ratalnie
studia niestacjonarne Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2185 zł 480 zł x 5 rat
studia stacjonarne Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2200 zł 490 zł x 5 rat
indywidualny plan nauczania IPN Wpisowe 0 zł+Benefit EWS 0 zł 2585 zł 560 zł x 5 rat


Kandydat ma możliwość wyboru jednną z dwóch form: standardową lub od pierwszego dnia studiów Indywidualny Plan Nauczania (IPN).Program studiów II stopnia jest kontynuacją programową studiów licencjackich.

Studia niestacjonarne standardowe polegają na uczestnictwie w zajęciach w sesjach zjazdowych co 2 tygodnie (sobota-niedziela). Uczelnia nie prowadzi długotrwałych, tygodniowych lub dwutygodniowych sesji zjazdowych dla studentów niestacjonarnych. 

Studia w oparciu o Indywidualny Plan Nauczania – dają możliwość połączenia nauki (studiów): 

 • z pracą zawodową, 
 • z profesjonalnym uprawianiem sportu,  
 • z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
 • z rozbudowanych obowiązków rodzinnych,
 • w trudnej-przejściowej sytuacji zdrowotnej (na czas leczenia lub rehabilitacji), 
 • w innych sytuacjach losowych w jakich są nasi studenci.

Jakie są dodatkowe przywileje i udogodnienia dla studiów w oparciu o IPN:

- student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach łącząc je ze swoimi obowiązkami służbowymi, rodzinnymi, sportowymi),

- student posiadający IPN może równocześnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych i równolegle korzystać z pozostałych przywilejów IPN

- student sam ustala terminy zaliczeń i egzaminów lub uczestniczy w planie i harmonogramie sesji dla studentów studiujących standardowo,

- student samodzielnie kontaktuje się z Administratorem Platformy (mail lub telefon) i ustala terminy, w których chciałby przystępować do zaliczeń lub egzaminów,

- jesteśmy jedyną Uczelnią w Polsce, w której tak elastycznie i szeroko są rozbudowane przywileje studiowania w oparciu o indywidualną formę studiów.

Dziekan przyznaje Indywidualny Plan Nauczania dla studenta od pierwszego dnia studiów na dany rok akademicki. 

Student poprzez złożenie podania drogą elektroniczną może otrzymać IPN na każdy rok akademicki lub zawiesić ten przywilej. 

Kandydaci na I rok studiów mają prawo złożyć podanie o IPN równocześnie z podaniem o przyjęcie w poczet studentów WSEWS. Opłaty za czesne są do wglądu w tabeli opłat. 

Jeżeli masz pytanie związane z formą studiów lub Indywidualnym Planem Studiów skontaktuj się z nami droga telefoniczną, mailową lub znajdź czas na wizytę w dziekanacie Uczelni. Zadzwoń, umów się na konkretny, dogodny dla Ciebie termin i godzinę spotkania.

Mail do Biura Obsługi Studenta: [javascript protected email address], numer telefonu: 22 – 300 53 02.

Tabele opłat za czesne:

Czesne I rok studiów mgr 

studia stacjonarne i niestacjonarne lub indywidualny plan nauczania: 

Pobierz mgr-i-rok.pdf

Studenci rekrutowani na II rok studiów w roku akademickim 2021/2022 - będą ponosić koszty wg dotychczasowo obowiązujących zasad - prosimy o kontakt z dziekanatem w celu uzgodnienia szczegółów. 

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji studentów na IV semestr studiów magisterskich. 

Na studiach magisterskich kształcimy przyszłych:

 • trenerów przygotowania motorycznego (TPM)
 • menedżerów sportu (MS)
 • menedżerów obiektów sportowych (MOS)
 • menedżerów imprez sportowych (MIS)

Realizujemy trzy specjalności:

 • Menedżerską - Menedżer sportu (MS) 
 • Trener Przygotowania Motorycznego (TPM) z elementami Dietetyki w sporcie
 • Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

Student obowiązkowo realizuje tylko jedną specjalność do wyboru.

W ramach wybranej specjalności student uczestniczy w jednym 4 dniowym warsztacie wyjazdowym (dodatkowa płatność). 

Szczegóły każdej specjalności w odpowiednich zakładkach - zachęcamy do zapoznania się.

Program Benefit EWS:

Podstawowym celem programu BENEFIT EWS jest stałe podnoszenie sprawności fizycznej studentów EWS,  poprzez udział w indywidualnych i grupowych formach treningowych na terenie uczelnianego Centrum Treningu Motorycznego WSEWS.

 • Studenci mają zagwarantowaną bezpłatną analizę składu ciała na 8 kanałowym analizatorze TANITA w Centrum Diagnostyki Sportowej.

Program BENEFIT EWS jest skierowany wyłącznie do studentów studiujących w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie. 

Aktualności

21/11/18 Nowy numer czasopisma "Edukacja Wychowanie Sport"

21/07/23 Nasza "Piątka" na Igrzyska w Tokyo

21/07/01 SPRAWOZDANIE z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania”

21/05/12 Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych.

21/03/22 Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe

21/03/02 Nowy numer czasopisma "Edukacja Wychowanie Sport"

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Treningu Motorycznego Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top