• Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
 • Banner6
 • Banner7
 • Banner8
 • Banner9
 • Banner10
 • Banner11
 • Banner12
 • Banner13
 • Banner14
 • Banner15
 • Banner16
 • Banner17
 • Banner18
 • Banner19
 • Banner20
 • Banner21
 • Banner22
 • Banner23
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Program Absolwent

Szanowni Absolwenci Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie,

Informujemy Państwa, że uruchomiliśmy Program „Absolwent EWS“, którego zadaniem jest umożliwienie dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji Absolwentów naszej Uczelni.

Program kierujemy do Was – do Absolwentów naszej Uczelni.

Program zakłada współpracę z Absolwentami w celu stworzenia dla nich możliwości uzyskiwania różnych uprawnień specjalistycznych w zakresie sportu i rekreacji.

1. OFERTA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH DLA WSZYSTKICH KTÓRZY UKOŃCZYLI OBÓZ LETNI W AUGUSTOWIE W LATACH 2008-2012

Informujemy, że wszyscy, którzy ukończyli swoje specjalizację w ramach obozów letnich w Augustowie w latach 2008-2012(żeglarstwo, turystyka kajakowa, turystyka rowerowa oraz narty wodne) mają możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich na preferencyjnych zasadach organizacyjno-finansowych.

Jesteśmy przekonani iż stworzenie możliwości uzyskania przez WAS tych uprawnień zawodowych pozwoli Wam podjąć ciekawą pracę w charakterze instruktora.

Jakie uprawnienia możecie Państwo uzyskać ?

Uprawnienia instruktorskie z narciarstwa wodnego mogą uzyskać wyłącznie studenci, którzy realizowali tę specjalizację podczas obozu.

Uprawnienia instruktorskie z turystyki kajakowej oraz uprawnienia instruktorskie z turystyki rowerowej mogą uzyskać wszyscy uczestnicy obozu(żeglarze, narciarze, kajakarze i rowerzyści)

Niestety nie ma możliwości przystąpienia do egzamniu instruktorskiego z żeglarstwa.

Przez fakt ukończenia tak bardzo rozbudowanego programu obozu w Augustowie dajemy Wam możliwość zdobyć kilku uprawnień jednocześnie.

Mamy nadzieję iż nabyte doświadczenie i wiedza podczas naszych letnich obozów będzie owocować w Waszej codziennej pracy instruktorskiej, trenerskiej i nauczycielskiej.

Wszyscy chętni którzy chcą uzyskać uprawnienia instruktorskie muszą dokonać opłaty w wysokości 200 zł za każdą z dyscyplin na rachunek Uczelni - numer 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808(z dopiskiem: np. „egzamin ze specjalizacji ..........wpisać nazwę“), uzyskać pozytywny wynik testu teoretycznego z konkretnej dyscypliny oraz złożyć zdjęcie w formacie legitymacyjnym 1 szt (do każdej legitymacji instruktorskiej)

Osoby zainteresowane przystąpieniem do testowego egzaminu teoretycznego proszone są o kontakt mailowy z Centrum Kursów EWS w sprawie terminu egzaminu.

Centrum Kursów po zaksięgowaniu opłaty za udział w egzaminie prześle na zwrotny adres mailowy materiały egzaminacyjne. Czas trwania testu do 30 minut.

2. OFERTA UZYSKANIA DYPLOMU MENEDŻERA SPORTU DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW EWS Z LAT 2005-2012 - (oferta jest skierowana wyłącznie do absolwentów naszej Uczelni)

Warunki uzyskania uprawnień :

- status Absolwenta EWS

- udział w specjalizacji Menedżera Sportu

- napisanie projektu menedżerskiego pod kierownictwem promotora

- koszt udziału w specjalizacji Menedżera Sportu – 700 zł

We wszystkich sprawach związanych z Programem Absolwent EWS informacji udziela Kanclerz Uczelni Prof. WSEWS Marek Rybiński - Centrum Kursów EWS tel. 22-39 29 638

Aktualności

18/12/01 Trening z Mistrzem Emilia Ankiewicz

18/12/01 Trening z Mistrzem Palina Rusetskaya solistka Teatru Wielkiego

18/11/19 Piotr Sprengel- III miejsce w Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku

18/10/16 Konferencja Sport warszawski w służbie niepodległej Polski 140 lat sportu w Warszawie - 100 lat sportu w niepodległej Polsce

18/10/13 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

18/10/08 Arleta Podolak Mistrzyni Polski Seniorów w JUDO

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
 • Sport13
 • Sport14
 • Sport15
 • Sport16
 • Sport17
 • Sport18
 • Sport19
 • Sport20
 • Sport21
 • Sport22
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Diagnostyki Sportowej Kontakt Kursy i Szkolenia

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top