Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie : Program Absolwent
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
1 2 3 4 5 6
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Program Absolwent

Szanowni Absolwenci Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie,

Informujemy Państwa, że uruchomiliśmy Program „Absolwent EWS“, którego zadaniem jest umożliwienie dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji Absolwentów naszej Uczelni.

Program kierujemy do Was – do Absolwentów naszej Uczelni.

Program zakłada współpracę z Absolwentami w celu stworzenia dla nich możliwości uzyskiwania różnych uprawnień specjalistycznych w zakresie sportu i rekreacji.

1. OFERTA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH DLA WSZYSTKICH KTÓRZY UKOŃCZYLI OBÓZ LETNI W AUGUSTOWIE lub Waplewie W LATACH 2008-2017

Informujemy, że wszyscy, którzy ukończyli swoje specjalizację w ramach obozów letnich w Augustowie w latach 2008-2012(żeglarstwo, turystyka kajakowa, turystyka rowerowa oraz narty wodne) mają możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich na preferencyjnych zasadach organizacyjno-finansowych.

Jesteśmy przekonani iż stworzenie możliwości uzyskania przez WAS tych uprawnień zawodowych pozwoli Wam podjąć ciekawą pracę w charakterze instruktora.

Jakie uprawnienia możecie Państwo uzyskać ?

Uprawnienia instruktorskie z narciarstwa wodnego mogą uzyskać wyłącznie studenci, którzy realizowali tę specjalizację podczas obozu.

Uprawnienia instruktorskie z turystyki kajakowej oraz uprawnienia instruktorskie z turystyki rowerowej mogą uzyskać wszyscy uczestnicy obozu(żeglarze, narciarze, kajakarze i rowerzyści)

Niestety nie ma możliwości przystąpienia do egzamniu instruktorskiego z żeglarstwa.

Przez fakt ukończenia tak bardzo rozbudowanego programu obozu w Augustowie dajemy Wam możliwość zdobyć kilku uprawnień jednocześnie.

Mamy nadzieję iż nabyte doświadczenie i wiedza podczas naszych letnich obozów będzie owocować w Waszej codziennej pracy instruktorskiej, trenerskiej i nauczycielskiej.

Wszyscy chętni którzy uzyskali ocenę za zajęcia praktyczne BDB i chcą uzyskać uprawnienia instruktorskie muszą dokonać opłaty w wysokości 50 zł za każdą z dyscyplin na rachunek Uczelni - numer 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808(z dopiskiem: np. „specjalizacja instruktorska ..........wpisać nazwę“) oraz złożyć zdjęcie w formacie legitymacyjnym 1 szt (do każdej legitymacji instruktorskiej)

2. OFERTA UZYSKANIA DYPLOMU MENEDŻERA SPORTU DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW EWS Z LAT 2005-2012 - (oferta jest skierowana wyłącznie do absolwentów naszej Uczelni)

Warunki uzyskania uprawnień :

- status Absolwenta EWS

- udział w specjalizacji Menedżera Sportu

- napisanie projektu menedżerskiego pod kierownictwem promotora

- koszt udziału w specjalizacji Menedżera Sportu – 700 zł

We wszystkich sprawach związanych z Programem Absolwent EWS informacji udziela Kanclerz Uczelni Prof. WSEWS Marek Rybiński - Centrum Kursów EWS tel. 22-300 52 02

Aktualności

22/01/10 XXXIV Konferencja naukowa „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie”

21/11/18 Nowy numer czasopisma "Edukacja Wychowanie Sport"

21/07/23 Nasza "Piątka" na Igrzyska w Tokyo

21/07/01 SPRAWOZDANIE z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania”

21/05/12 Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych.

21/03/22 Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Treningu Motorycznego Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top