Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie : Uprawnienia
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
1 2 3 4 5 6
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Uprawnienia jakie oferujemy naszym studentom

Czas studiów – to okres zdobywania wiedzy, doświadczenia, nawiązywania nowych kontaktów i znajomości ale przede wszystkim :

TO CZAS UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ I KOMPETENCJI.

Nasza Uczelnia jest jedyna uczelnią sportową w Polsce, która tak obszernie rozbudowała system nadawanych uprawnień specjalistycznych.

Studenci EWS w toku studiów licencjackich mogą uzyskać następujące uprawnienia :

 • DYPLOM ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem LICENCJAT.
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu instruktora, trenera, menedżera, dietetyka w sporcie
 • Uprawnienia do wykonywania drugiego zawodu o specjalności – Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (Instruktor Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej
 • Możliwość uzyskania wielu uprawnień instruktorskich ( lista szczegółowych uprawnień poniżej)
 • Możliwość kontynuacji studiów (w pierwszej kolejności) na studiach II stopnia (magisterskich)
 • Sugerujemy porównanie cen i ofert zaproponowanych przez EWS z ofertami specjalistycznych uprawnień instruktorskich i menedżerskich w innych uczelniach sportowych w Polsce.

Poniżej przedstawione są uprawnienia instruktorskie i menedżerskie jakie mogą uzyskać nasi studenci nieodpłatnie: 

 • * - cena rynkowa

Po ukończeniu II roku studiów i zaliczeniu wędrówki – studenci uzyskują uprawnienia :

 • INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ  
 • CERTYFIKAT WOLONTARIUSZA

Na obozie letnim studenci EWS mogą uzyskać do pięciu nieodpłatnych uprawnień instruktorskich :

 • INSTRUKTOR TURYSTYKI KAJAKOWEJ cena rynkowa 1050 zł* 
 • INSTRUKTOR TURYSTYKI ROWEROWEJ cena rynkowa 1050 zł* 
 • INSTRUKTOR REKREACJI FITNESS cena rynkowa 1350 zł* 
 • INSTRUKTOR NORDIC WALKING cena rynkowa 1050 zł* 
 • INSTRUKTOR GIER I ZABAW cena rynkowa 1050zł* 
 • ANIMATOR CZASU WOLNEGO – ALL ROUND ANIMATOR cena rynkowa 1250 zł* 

Po ukończeniu II roku studiów i zaliczeniu wędrówki – studenci uzyskują nieodpłatnie uprawnienia :

 • INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ - cena rynkowa 650 zł* 
 • W trakcie studiów studenci mogą uczestniczyć w fakultatywnej specjalności i mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia instruktorskie lub menedżerskie:
 • MENEDŻER OBIEKTU SPORTOWEGO (bez doatkowych opłat)         
 • Na obozie zimowym nasi studenci mogą uzyskać nieodpłatnie następujące uprawnienia: 
 • INSTRUKTOR NAUKI JAZDY NA NARTACH CENA RYNKOWA 1500 zł* 
 • INSTRUKTOR NAUKI JAZDY NA SNOWBOARDZIE CENA RYNKOWA 1500 zł* 

Inne uprawnienia nieodpłatne :

 • INSTRUKTOR NAUKI PŁYWANIA - CENA RYNKOWA 1300 ZŁ* 
 • INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ - CENA RYNKOWA 1350 ZŁ 

Warunkiem uzyskania nieodpłatnych uprawnień instruktorskich jest uzyskanie oceny BDB z realizowanego przedmiotu praktycznego u wykładowcy prowadzącego przedmiot.

Każdy student EWS może podnosić swoje kwalifikacje w Uczelnianym Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń – wybierając dowolny kurs specjalistyczny.

Aktualności

22/01/10 XXXIV Konferencja naukowa „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie”

21/11/18 Nowy numer czasopisma "Edukacja Wychowanie Sport"

21/07/23 Nasza "Piątka" na Igrzyska w Tokyo

21/07/01 SPRAWOZDANIE z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania”

21/05/12 Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych.

21/03/22 Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Treningu Motorycznego Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top