• Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
 • Banner6
 • Banner7
 • Banner8
 • Banner9
 • Banner10
 • Banner11
 • Banner12
 • Banner13
 • Banner14
 • Banner15
 • Banner16
 • Banner17
 • Banner18
 • Banner19
 • Banner20
 • Banner21
 • Banner22
 • Banner23
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Uprawnienia jakie oferujemy naszym studentom

Czas studiów – to okres zdobywania wiedzy, doświadczenia, nawiązywania nowych kontaktów i znajomości ale przede wszystkim :

TO CZAS UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ I KOMPETENCJI.

Nasza Uczelnia jest jedyna uczelnią sportową w Polsce, która tak obszernie rozbudowała system nadawanych uprawnień specjalistycznych.

Studenci EWS w toku studiów licencjackich mogą uzyskać następujące uprawnienia :

 • DYPLOM ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem LICENCJAT.
 • Uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela i instruktora.
 • Uprawnienia do wykonywania drugiego zawodu o specjalności – Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (Instruktor Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej
 • Możliwość uzyskania wielu uprawnień instruktorskich ( lista szczegółowych uprawnień poniżej)
 • Możliwość kontynuacji studiów (w pierwszej kolejności) na studiach II stopnia (magisterskich)
 • Sugerujemy porównanie cen i ofert zaproponowanych przez EWS z ofertami specjalistycznych uprawnień instruktorskich i menedżerskich w innych uczelniach sportowych w Polsce.

Poniżej przedstawione są opłaty za uzyskanie uprawnień instruktorskich i menedżerskich dla naszych studentów :

 • * - cena rynkowa
 • specjalna cena dla naszych studentów i absolwentów

Po ukończeniu I roku studiów i zaliczeniu wędrówki – studenci uzyskują uprawnienia :

 • INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ - cena rynkowa 650 zł* - odpłatność studenta 150 zł
 • CERTYFIKAT WOLONTARIUSZA 0 zł

Na obozie letnim studenci EWS mogą uzyskać do pięciu uprawnień instruktorskich :

 • INSTRUKTOR TURYSTYKI KAJAKOWEJ cena rynkowa 1050 zł* - odpłatność studenta 150 zł
 • INSTRUKTOR TURYSTYKI ROWEROWEJ cena rynkowa 1050 zł* - odpłatność studenta 150 zł
 • INSTRUKTOR REKREACJI FITNESS cena rynkowa 1350 zł* - odpłatność studenta 150 zł
 • INSTRUKTOR NORDIC WALKING cena rynkowa 1050 zł* - odpłatność studenta 150 zł
 • INSTRUKTOR GIER I ZABAW cena rynkowa 1050zł* - odpłatność studenta 150zł
 • ANIMATOR CZASU WOLNEGO – ALL ROUND ANIMATOR cena rynkowa 1250 zł* - odpłatność studenta 150 zł

Uczelnia dla swoich studentów wprowadziła dodatkową promocję cenową za uzyskanie dodatkowych letnich specjalizacji instruktorskich. Cena rynkowa uzyskania jednego w/w uprawnienia instruktorskiego wynosi minimum 850 złotych. Studenci EWS mogą uzyskać uprawnienia instruktorskie wg następujących stawek :

 • uzyskanie uprawnień w jednej specjalności wynosi - 150 zł
 • uzyskanie uprawnień w dwóch specjalnościach - 250 zł
 • uzyskanie uprawnień w trzech specjalnościach - 350 zł
 • uzyskanie uprawnień w czterech specjalnościach - 450 zł
 • uzyskanie uprawnień w pięciu specjalnościach - 500 zł
 • uzyskanie uprawnień w sześciu specjalnościach- 550 zł
 • uzyskanie uprawnień w siedmiu specjalnościach- 600 zł
 • uzyskanie uprawnień w ośmiu specjalnościach- 650 zł
 • uzyskanie uprawnień w dziewięciu specjalnościach - 700 zł

W trakcie studiów studenci uczestniczą w wybranej specjalności i mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia instruktorskie lub menedżerskie nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat :

 • INSTRUKTORA TRENINGU PERSONALNEGO
 • MENEDŻER OBIEKTU ORLIK / ANIMATOR OBIEKTU ORLIK

Na obozie zimowym nasi studenci mogą uzyskać do trzech uprawnień instruktorskich do wyboru :

 • INSTRUKTOR NAUKI JAZDY NA NARTACH CENA RUNKOWA 1500 zł* - ODPŁATNOŚĆ STUDENTA150 zł
 • INSTRUKTOR NAUKI JAZDY NA SNOWBOARDZIE CENA RYNKOWA 1500 zł* - ODPŁATNOŚĆ STUDENTA 150 zł

Inne uprawnienia odpłatne :

 • INSTRUKTOR NAUKI PŁYWANIA - CENA RYNKOWA 1300 ZŁ* - ODPŁATNOŚĆ STDUENTA 150 ZŁ
 • INSTRUKTOR GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ - CENA RYNKOWA 1350 ZŁ * - SPECJALNA PROMOCJA DLA NASZYCH STUDENTÓW - UPRAWNIENIA PRZYZNAJEMY BEZPŁATNIE !!!

Każdy student EWS może podnosić swoje kwalifikacje w Uczelnianym Centrum Kursów Instruktorskich, Trenerskich i Menedżerskich – wybierając dowolny kurs specjalistyczny.

Na wszystkie inne Kursy z oferty Centrum Kursów EWS obowązuje 50 % zniżka dla studentów EWS !!!

Aktualności

18/12/01 Trening z Mistrzem Emilia Ankiewicz

18/12/01 Trening z Mistrzem Palina Rusetskaya solistka Teatru Wielkiego

18/11/19 Piotr Sprengel- III miejsce w Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku

18/10/16 Konferencja Sport warszawski w służbie niepodległej Polski 140 lat sportu w Warszawie - 100 lat sportu w niepodległej Polsce

18/10/13 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

18/10/08 Arleta Podolak Mistrzyni Polski Seniorów w JUDO

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
 • Sport13
 • Sport14
 • Sport15
 • Sport16
 • Sport17
 • Sport18
 • Sport19
 • Sport20
 • Sport21
 • Sport22
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Diagnostyki Sportowej Kontakt Kursy i Szkolenia

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top