Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie : Proces rekrutacyjny
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
 • Banner6
 • Banner7
 • Banner8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Procedura przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie)

Proces rekrutacyjny dla Instytutu Warszawa i Bielsko-Biała przebiega w ten sam sposób. Przy wypełnieniu podania rekrutacyjnego(online) należy wybrać jedynie odpowiednie miasto. 

Rekrutacja na nadchodzący rok akademicki trwa od 1 lutego do wyczerpania limitu miejsc.

Wszystkich kandydatów przyjmujemy BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

O przyjęciu na studia decyduje WYŁĄCZNIE kolejność zgłoszeń.

Uczelnia NIE WYMAGA zdawania BIOLOGII na maturze.

Składanie dokumentów odbywa się w naszych Instytutach :

w Warszawie : pn-pt w godz. 8.00-16.00, oraz w weekendy (prosimy o kontakt telefoniczny 22 676 10 25) w Warszawie ul. Jagiellońska 88 

w Bielsku-Białej : w weekendy w Dziekanacie ul.Startowa 29 ( w tygodniu w sekretariacie SMS Rekord I.piętro)

 • Przyjęcie w poczet studentów następuje po rejestracji i złożeniu ślubowania akademickiego.
 • Kandydaci składają dokumenty (podane niżej)
 • Kandydat po złożeniu kompletu dokumentów oraz po dokonaniu opłaty wpisowej oraz I-szej raty czesnego lub pełnej opłaty za semestr zostaje zakwalifikowany jako student I-go roku EWS.

 Niezbędne dokumenty

Kandydaci w trybie postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia Warszawa-kliknij (mozliwość ściągnięcia i wydrukowania zaraz po wypełnieniu podania elektronicznego )
 • podanie o przyjęcie na studia Bielsko-Biała-kliknij (mozliwość ściągnięcia i wydrukowania zaraz po wypełnieniu podania elektronicznego )
 • dowód wpłaty wpisowego i czesnego (opłata za semestr lub wpłata I-szej raty) na rachunek bankowy Uczelni
 • 3 fotografie formatu legitymacyjnego (kolor, wymiary 37 mm x 52 mm)
 • dowód osobisty do wglądu - podczas składania dokumentacji 
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Skierowanie na badania lekarskie należy pobrać osobiście w dziekanacie lub na prośbę kandydata  wysyłane jest bezpośrednio na e-mail .

Wzór zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do podjęcia studiów na Uczelni o charakterze sportowym(wybierz miasto w którym będziesz studiować). Należy wydrukować i przedłożyć lekarzowi do wypełnienia :

Warszawa-Pobierz zaswiadczenie-lekarskie

Bielsko - Pobierz zaswiadczenie-lekarskie

Wysokość opłat:

Czesne I rok licencjat - Pobierz czesne-1-rok-licencjat.png

Czesne II rok licencjat -Pobierz czesne-2-rok-licencjat.png

Czesne III rok licencjat - Pobierz czesne-3-rok-licencjat.png

Ważne Informacje:

Proces rekrutacji :

 1. Wypełnij podanie rekrutacyjne Warszawa
 2. Wypełnij podanie rekrutacyjne Bielsko-Biała
 3. Złoż ww. kompletu dokumentów, dokonaj opłaty wpisowego oraz I-szej raty czesnego lub pełnej opłaty za semestr  a zostaniesz  zakwalifikowany na studia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa;
2. W sprawie pytań w związku z przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail:[javascript protected email address]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, realizacji zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a)osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b)podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a)przez okres 2 lat po zakończeniu procesu rekrutacji dotyczy  osób które nie zostały przyjęte na studia;  
b)w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, 5 lat po zakończeniu studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Aktualności

20/01/04 85. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski 2019 dzis głosujemy na naszych kolegów !

19/12/13 #12godzindlażycia dumnie wspieramy akcję Fundacji dla Transplantacji

19/12/07 Robert Lewandowski w Reprezentacji 100 - lecia. 🇵🇱⚽🇵🇱⚽🇵🇱

19/10/15 Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

19/10/02 Nasz student Paweł Fajdek rzutem na odległość 80,50 wygrał finałowy konkurs rzutu młotem

19/10/02 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 12 października godz. 10.00 Polskie Komitet Olimpijski

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
 • Sport13
 • Sport14
 • Sport15
 • Sport16
 • Sport17
 • Sport18
 • Sport19
 • Sport20
 • Sport21
 • Sport22
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Diagnostyki Sportowej Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI Master of Physical Education / Strength & Conditioning Coach

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top