Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie : Proces rekrutacyjny
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
1 2 3 4 5 6
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Procedura przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie)

Proces rekrutacyjny dla Instytutu Warszawa i Bielsko-Biała przebiega w ten sam sposób. Przy wypełnieniu podania rekrutacyjnego(online) należy wybrać jedynie odpowiednie miasto. 

Rekrutacja na nadchodzący rok akademicki trwa od 1 lutego do wyczerpania limitu miejsc.

Wszystkich kandydatów przyjmujemy BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

O przyjęciu na studia decyduje WYŁĄCZNIE kolejność zgłoszeń.

Uczelnia NIE WYMAGA zdawania BIOLOGII na maturze.

Składanie dokumentów odbywa się w naszych Instytutach:

w Warszawie: pn-pt w godz. 8.00-16.00, oraz w weekendy (prosimy o kontakt telefoniczny 22 300 53 02) w Warszawie ul. Jagiellońska 88 

w Bielsku-Białej: Dziekanat ul. Startowa 29 (w tygodniu w sekretariacie SMS Rekord I.piętro) tel. 509 691 484 lub 572 527 555

 • Przyjęcie w poczet studentów następuje po rejestracji i złożeniu ślubowania akademickiego.
 • Kandydaci składają dokumenty (podane niżej)
 • Kandydat po złożeniu kompletu dokumentów oraz po dokonaniu opłaty czesnego:  I-sza rata czesnego lub pełnej opłaty za semestr zostaje zakwalifikowany jako student I-go roku EWS.

 Niezbędne dokumenty

Kandydaci w trybie postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia Warszawa-kliknij (mozliwość ściągnięcia i wydrukowania zaraz po wypełnieniu podania elektronicznego )
 • podanie o przyjęcie na studia Bielsko-Biała-kliknij (mozliwość ściągnięcia i wydrukowania zaraz po wypełnieniu podania elektronicznego )
 • złożyć kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie nowej matury lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie starej matury, świadectwo ukończenia szkoły średniej(oryginały wymienionych dokumentów do wglądu)
 • złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów o charakterze sportowym lub złożyć oświadczenie o stanie własnego zdrowia
 • podpisać umowę o studiowanie
 • podpisać deklarację - zobowiązanie do wnoszenia opłat wg wybranego wariantu płatności
 • złozyć potwierdzenie wpłaty za. czesne- zgodnie z deklaracją
 • złożyć jedną kolorową fotografię w formacie legitymacyjnym a do podania elektronicznego dołączyć skan zdjęcia głowy i górnej części barków na jasnym tle, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie jpg
 • wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym(dotyczy obcokrajowców)
 • okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (prosimy o nieprzesyłanie skanów tych dokumentów)
 • dokumentację skłądamy w białej kartonowej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata

W okresie koronawirusa - prowadzimy rekrutację elektronicznie - wszystkie powyższe dokumety prosimy przesyłać na adres mailowy Biura obsługi studenta:

Instytut Warszawa: [javascript protected email address] 

Instytut: Bielsko - Biała: [javascript protected email address]

We wszystkich sprawach rekrutacji prosimy o kontakt telefonczny z Biurem obsługi studenta

tel. 22 300 53 02.

Skierowanie na badania lekarskie należy pobrać osobiście w dziekanacie lub na prośbę kandydata  wysyłane jest bezpośrednio na e-mail .

Wzór zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do podjęcia studiów na Uczelni o charakterze sportowym(wybierz miasto w którym będziesz studiować). Należy wydrukować i przedłożyć lekarzowi do wypełnienia :

Warszawa-Pobierz zaswiadczenie-lekarskie

Bielsko - Pobierz zaswiadczenie-lekarskie

Wysokość opłat:

Czesne I rok licencjat - Pobierz lic-i-rok.pdf

Kandydaci rekrutujący się na II,III,IV lub V semestr proszeni są o kontakt z Dziekanem i działem finansowym Uczelni w celu ustalenia szczegółów odpłatności za studia. 

Uczelnia nie prowadzi naboru na VI semestr studiów. 

Ważne Informacje:

Proces rekrutacji :

 1. Wypełnij podanie rekrutacyjne Warszawa
 2. Wypełnij podanie rekrutacyjne Bielsko-Biała
 3. Złóż w/w komplet dokumentów, dokonaj opłaty I-szej raty czesnego lub pełnej opłaty za semestr  a zostaniesz  zakwalifikowany na studia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa;
2. W sprawie pytań w związku z przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail:[javascript protected email address]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, realizacji zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a)osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b)podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a)przez okres 2 lat po zakończeniu procesu rekrutacji dotyczy  osób które nie zostały przyjęte na studia;  
b)w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, 5 lat po zakończeniu studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Aktualności

22/01/10 XXXIV Konferencja naukowa „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie”

21/11/18 Nowy numer czasopisma "Edukacja Wychowanie Sport"

21/07/23 Nasza "Piątka" na Igrzyska w Tokyo

21/07/01 SPRAWOZDANIE z V Konferencji naukowej pt. „Kultura fizyczna – współczesne dylematy i wyzwania”

21/05/12 Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych.

21/03/22 Robert Lewandowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Treningu Motorycznego Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top