III Międzynarodowa konferencja naukowa-Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna
 • Banner0
 • Banner1
 • Banner2
 • Banner3
 • Banner4
 • Banner5
 • Banner6
 • Banner7
 • Banner8
 • Banner9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

III Międzynarodowa konferencja naukowa

Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna

Warszawa, 23 kwietnia 2020 r., godzina 1000

Organizatorzy

 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, http://www.awf.gda.pl/
 • Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie,
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, https://www.uniwersytetradom.pl/
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, http://www.wsosp.pl/index.php/pl/
 • Akademia Pomorska w Słupsku, https://www.apsl.edu.pl/
 • Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Гродненский государственный университет имени Янки Kyпaлы) w Grodnie https://www.grsu.by/
 • Humański państwowy uniwersytet pedagogiczny im. Pawła Tyczyny (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) w Humaniu, https://udpu.edu.ua/
 • IT STEP University we Lwowie, https://high.itstep.org/
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівськийдержавнийуніверситетбезпекижиттєдіяльності) we Lwowie, https://www.ldubgd.edu.ua/
 • Połocki Państwowy Uniwersytet (ПолоцкийГосударственныйУниверситет) w Połocku, https://www.psu.by/

Komitet honorowy

 1. prof. WSEWS dr Jacek Dembiński
 2. prof. dr hab. Waldemar Moska
 3. prof. dr hab. Zbigniew Łukasik
 4. gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Osadowski
 6. prof. dr hab. Irina Kiturka
 7. prof. dr hab. Aleksander Bezludnyy
 8. prof. dr hab. Viktor Voloshyn
 9. prof. dr hab. Myroslav Kowal
 10. prof. dr hab. Dmitriy Lazovskiy

Komitet naukowy

 • Telak Jerzy dr hab., przewodniczący
 • Chubina Tatiana prof. dr hab.
 • Dutkowska Natalia dr
 • Dybińska Ewa dr hab.
 • Feltynowski Mariusz dr
 • Gartowski Tomasz dr
 • Gierszewski Janusz, prof. dr hab.
 • Gromek Paweł prof. dr hab.
 • Gudzbeler Grzegorz dr hab. prof.
 • Hać Ryszard dr prof. wizyt.
 • Hołyst Brunon, prof. dr hab.
 • Jakubczak Ryszard prof. dr hab.
 • Jakubczak Weronika prof. dr hab.
 • Jałoszyński Kuba prof. dr hab.
 • Janas Beata dr prof. PAN
 • Janik Krzysztof dr
 • Kalisz Zdzisława dr
 • Kisilowski Marek dr inż. doc.
 • Koszczyc Tadeusz prof. dr hab.
 • Krzyszkowski Andrzej prof. dr hab. inż.
 • Makar Piotr dr
 • Mikołajczyk Zbigniew prof. dr hab.
 • Miller Piotr prof. dr hab. inż.
 • Misiuk Andrzej prof. dr hab.
 • Menshykowa Olha dr
 • Nazaruk Bazyli prof. dr hab.
 • Ostrowski Andrzej prof. dr hab.
 • Pater Dariusz ks. prof. dr hab.
 • Peleshko Dmytro prof. dr hab.
 • Pęczak-Graczyk Alicja dr
 • Popowycz Vasyl dr hab.
 • Przybylski Stanisław dr hab. prof.
 • Rak Taras prof. dr hab.
 • Rurak Adam dr inż.
 • Sikora Mariusz dr
 • Skalski Dariusz dr hab., wiceprzewodniczący
 • Skomra Witold dr
 • Stajniak Maciej prof. dr hab.
 • Stanula Arkadiusz prof. dr hab.
 • Stawicki Roman dr
 • Szweda Edmund prof. dr hab.
 • Telak Oksana dr, wiceprzewodniczący
 • Tukendorf Czesława prof. dr
 • Wiesner Wojciech prof. dr hab.
 • Wilk Sławomir prof. dr
 • Zabolotna Oksana prof. dr hab.
 • Zalewski Tomasz dr
 • Zieliński Ewa dr, wiceprzewodniczący
 • Ziemczonok Józef dr
 • Zych Jan prof. dr hab.

Komitet organizacyjny

 • prof. WSEWS dr Sławomir Wilk, przewodniczący
 • dr Okasana Telak, wiceprzewodniczący
 • mgr Agnieszka Modzelewska, wiceprzewodniczący
 • mgr Wojciech Modzelewski, sekretarz
 • mgr Grzegorz Cisek
 • mgr Katarzyna Gad
 • mgr Bernard Motylewski

Ta międzynarodowa konferencja, o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, umożliwi spotkanie się specjalistów z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych oraz wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzaniem i jakością, medycyną i kulturą fizyczną, w tym stanach kryzysowych, szczególnych, w fazach wykrywania zagrożeń, zapobiegania im oraz przygotowania, reagowania i odbudowy po zdarzeniach niekorzystnych.

Uczestnicy konferencji będą poszukiwać rozwiązań doskonalących procesy związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem na lądzie, obszarach wodnych
i w przestrzeni powietrznej oraz medycyną z udzielaniem pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej, a także kulturą fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki ratowników i sportowców.

Celem konferencji będzie zreferowanie lub zaprezentowanie wyników pracy naukowej i jej efektów w formie wniosków oraz wymiana informacji
i poglądów, a także analiza metod, technik i narzędzi badawczych oraz określanie interdyscyplinarnych problemów z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących stany i procesy związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną.

Podmiotami konferencji będą przede wszystkim pracownicy naukowi (badawczy), naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz doktoranci i studenci zagranicznych i polskich uczelni, a także funkcjonariusze służb publicznych oraz pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Przewiduje się wydanie publikacji o charakterze monografii naukowej lub zamieszczenie artykułów w atrakcyjnych czasopismach, w tym wydawanym przez WS EWS.

Organizatorzy, włącznie z komitetem naukowym, zapraszają zainteresowane osoby do aktywnego lub biernego udziału w III Międzynarodowej konferencji naukowej Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna

Program

-        Przywitanie gości i uczestników (1000)
-        Wystąpienie otwierające Rektora WSEWS
-        Referaty (1015, 1030, 1045, 1100, 1115)
-        Dyskusja
-        Przerwa kawowa (1130)
-        Referaty (1200, 1215, 1230, 1245, 1300)                                        
-        Dyskusja
-        Przerwa na lunch (1315)
-        Warsztaty panelowe (4 sale, 1415-1730)
-        Podsumowanie konferencji (1745)
-        Kolacja (1900)

Lp.

Część

Przewodniczący, Moderatorzy

1   

Sesja plenarna

J. Telak

S. Wilk

2   

Panel Bezpieczeństwo

J. Gierszewski

J. Telak

3   

Panel Zarządzanie

R. Stawicki

Jarosław Płusa

4   

Panel Medycyna

Z. Kalisz

Cz. Tukendorf

5   

Panel Kultura fizyczna

D. Skalski

S. Przybylski

6   

Sesja plakatowa (studencka)

E. Zieliński

Artur Kuciapski

Partnerzy

 • Schiller POLAND Sp. z o.o., https://www.schiller.ch/pl/pl
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex”, http://www.ratex.com.pl/
 • Kevisport, https://kevisport.pl/
 • Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo”
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Skierniewice, http://www.woprskierniewice.pl/
 • Rada Naukowa Słupskiego WOPR, http://www.wopr.slupsk.pl/pl
 • Warszawskie Centrum Edukacyjne „Matel Service”, http://www.wce.pl/


Opłaty:

Opłaty dokonujemy wyłącznie przelewem na wskazany poniżej numer rachunku Uczelni

 • Uczestnik 200,- PLN
 • Doktorant 150,- PLN
 • Student 100,- PLN
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
ul. Jagiellońska 88 , 00-992 Warszawa
Numer rachunku bankowego: 85 1240 6029 1111 0000 4791 1356

Zapisy:


Terminy następnych konferencji: 15.04.2021, 7.04.2022

Rozdział do monografii zgodny z wymogami wydawcy należy przesyłać na adresy:

 • [javascript protected email address]
 • [javascript protected email address]

Terminy przesłania rozdziału (ok. 40000 znak., 1 ark. wyd.) do monografii 15.01.2020, 23.04.202

Wymagi edytorskie do pobrania Pobierz wymogi-edytorskie.pdf

Aktualności

20/02/26 28 marca 2020 r. - XV konferencja Naukowo - Dydaktyczna- Dolnośląskie Forum Oświatowe-„Pozytywna uwaga drogą do sukcesu dydaktycznego”

20/02/24 III Międzynarodowa konferencja naukowa Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna 23 Kwietnia 2020 r.

20/01/04 85. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski 2019 dzis głosujemy na naszych kolegów !

19/12/13 #12godzindlażycia dumnie wspieramy akcję Fundacji dla Transplantacji

19/12/07 Robert Lewandowski w Reprezentacji 100 - lecia. 🇵🇱⚽🇵🇱⚽🇵🇱

19/10/15 Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Nasi studenci i absolwenci

 • Sport0
 • Sport1
 • Sport2
 • Sport3
 • Sport4
 • Sport5
 • Sport6
 • Sport7
 • Sport8
 • Sport9
 • Sport10
 • Sport11
 • Sport12
 • Sport13
 • Sport14
 • Sport15
 • Sport16
 • Sport17
 • Sport18
 • Sport19
 • Sport20
 • Sport21
 • Sport22
css image gallery by WOWSlider.com v8.2

Jak dojechać WS EWS Warszawa ?

Jak dojechać WS EWS Bielsko-Biała ?

Na skróty

Centrum Kursów Biuro Karier Platforma EWS Centrum Treningu Motorycznego Centrum Treningu Motorycznego Kontakt

Rekrutacja

Studia Licencjackie Warszawa Studia Magisterskie Warszawa Studia Licencjackie Bielsko-Biała Studia Podyplomowe WF Studia Podyplomowe SI Master of Physical Education / Strength & Conditioning Coach

Uczelnia

Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia (magisterskie) Studia dla Sportowców Centrum Integracji Sensorycznej Galeria zdjęć

Kontakt

Dojazd Bielsko-Biała Dojazd Warszawa Kontakt
© 2016 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
NetVerse
Top